Mystiek keramiek

De Goden vergaderen...

 

...want er is geen God zo bont of er zit wel een vlekje aan.


Mormel

 

Ondefineerbaar schepsel dat zich in multidimensionale richtingen

voortbeweegt.


Zuiver Bewustzijn

 

Zonder bewustzijn is er geen waarneming, geen denken, geen voelen, geen kennis, geen geheugen.

Het bewustzijn is alomvattend, en de werkelijkheid zoals we die ervaren bestaat alleen in ons bewustzijn,

en wordt ook door ons bewustzijn beïnvloed en uiteindelijk bepaald.

 

Schitter in je eigen Universum!


Kosmisch Danser

 

Op het nulpunt in jouw Universum dans je op:

- 1/12ste deel "Ik weet wat ik weet"

- 1/12ste deel "Ik weet wat ik niet weet"

- 10/12ste deel "Ik weet niet wat ik niet weet"

 

Dàt is het Veld van Eindeloze Mogelijkheden...


Godinnelijke Moederliefde

 

Niets Aardser dan een Moeder, die vanuit Zuiver Bewustzijn het onbekende zieltje vol Liefde in haar

Sagrada Corpo ontvangt, voedt, koestert en baart.

 

 

 


Ko(s)misch Bewustzijn

 

Wanneer je dit beeld - Mannelijk en Vrouwelijk equilibrium - met het prisma in het Licht van de Zon

plaatst, verschijnt ergens een regenboog, het Zonlicht gesplitst in 7 kleuren.

 


Welkom in Aquarius!

 

Het van Liefde overstromende Heilig Hart van

Moeder Godin presenteert jou met grote vreugde

het Christusbewustzijn als geschenk voor de

ontwikkeling van Meesterschap over jouw Zelf.

 


Oerknal 2.0

 

Presentatie Christusbewustzijn.

 

Bewustzijn van liefde en eenheid dat zich aan het

ontvouwen is in ieder van ons.

We worden daartoe uitgenodigd en het is aan ons

om op het voor ons juiste moment nieuwe

keuzes te maken.

 

Leef IN Liefde!


Oog van Tijd

 

Het Universum kent geen tijd, alleen oneindigheid. Wij kunnen als levend wezen - Mens - vanuit tijdloos

bewustzijn zien.

 

Wat we willen zien.


Straatgesprek

 

Vrolijke ontmoeting tussen de straatstenen, waardoor alle hekken van beperkt denken openzwaaien.


Straatverlichting

 

Lichtpuntjes op donker pad tussen Volendam en Edam voor een glimlachend hart.

 

Dit kunstwerk was binnen 14 dagen verdwenen. Wat een eer!


Straattaal

 

Elke dag lopen we over De Straat.

 

De Straat waarop we lopen bedekt Moeder

Aarde, waardoor we het contact met haar

verliezen.

 

Ze spoelt weg onder onze voeten, ze bedelft

ons verstand, ze laat ons struikelen over onze

onwetendheid hoe met Haar te leven.

 

Kijk goed waar je loopt, wie weet zie je iets

bijzonders...

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u ook uw straatje versieren? 

Eén setje Licht & Liefde kost € 33,-- exclusief verzendkosten.

Ze kunnen op maat worden gemaakt en als je wilt plak ik ze zelf

bij jou in de straat.

Voor meer informatie, ga naar  'Contact' of stuur een e-mail naar

goedzomeisje@gmail.com


Oeranus

 

Een oude profetie van de Hopi Indianen stelt: "Wanneer de Blue Star Kachina aan de hemel verschijnt

zal de Vijfde Wereld komen". Dit zal de Dag van de Zuivering worden.

De Hopi naam voor de ster Sirius is Blue Star Kachina.

Die komt wanneer de Saquasohuh (Blue Star) Kachina op het plein danst en zijn masker verwijdert.


Pachamama

 

Pacha betekent Aarde en Mama Moeder, dus letterlijk vertaald: Moeder Aarde.

 

Heb haar lief met heel je Hart.


IKKI - Christusenergie & Multidimensionaal bewustzijn

 

De oerkracht van de mens bevindt zich 3 vingers onder de navel, het KI-punt. Het 'onderbuikgevoel',

je basis, je intuïtie, je instinct. Ki (Chi, Prana, Energie, Levenskracht, Vitaliteit), is de onzichtbare

Universele Energie waardoor we in staat zijn om scheppend te leven.

IK staat voor Innerlijk Kind. Dat Kind beschikt over de Oerkracht waarmee we uit de Oersoep geboren

worden. 


Kosmisch - Christus - Bewustzijn

 

Niets verlangen. Ieder Mens krijgt wat hem toekomt.


Godin Chaos

 

Zittend in het Oog van de storm.

 

Uit Chaos ontstaat Orde, laat maar komen en stromen, verandering is Leven, stilstaan is Niets,

van waaruit Chaos weer tevoorschijn komt.

 

 


Godin Verwarring

 

Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten, zo links, zo rechts, zo voor, zo achter, om er een slap punthoofd

van te krijgen.


God Free Mason

 

De Beeldmaker, schepper van fantasie en illusie.

 

Gemaakt voor achterneefje Mason, geboren op 6 juni 2021.


Godin WOL

 

Waarheid - Oprechtheid - Liefde, van Alpha tot Omega.


Godkind

 

Zittend op de Spiegel van de Ziel, op het topje van de Kosmische Piramide, houdt het Godkind jou de

Spiegel van het Universum voor, waarin je je ChristusBewustzijn kunt bewonderen.


Katanka Sonnak

 

Hyperion | Katanka Sonnak - Transformeert Duisternis in Licht.


Kosmisch Equilibrium

 

Godin jongleert met Yin en Yang, zittend op haar eigen lieve kleine Universumpje.

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is ze in onherstelbare stukjes van haar bolletje gevallen. Het is nu aan onsZelf om ons Zelf te helen en daarmee het Universum.

God & Godin willen door hun eigen schepping geheeld worden.


Oermoeder

 

De Grote Moeder, de Kundalini tussen de Zon en planeet Aarde, in haar Mer-Ka-Ba.

 

Om Shanti Om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogte: 54 cm.