Berichten uit het Universum

Superpositie

 

Schepping begint bij de superpositie. Het Nulpunt. Niets.

Jij bent de Alpha en de Omega. Het Nulpunt in het Niets is Nu.

Vanuit het Nulpunt vertrekt de Straal die een cirkel om de punt vormt: de Cel.

De Cel splitst zich in 2 Cellen, vervolgens 4-8-16-32-64-128-256-512-1024=1.

 

Alleen in een absoluut zuivere gemoedstoestand, met je bewustzijn permanent berustend in je Hart dat verbonden is met de Kosmos en

Moeder Aarde, ben je in staat om je MerKaBa lichtlichaam te programmeren.

Dan voel je dat je deel uitmaakt van iets oneindig groots en besef je dat jij het bent die oneindig groots is.

 

Steencirkel in de bedding van de Rio Gallego, Keltisch Iberië.


Weer es wat anders...

 

Dit project loopt al een tijdje, maar nu met een mooi officieel bordje aan de muur.

Wat de bedoeling is staat bij 'DIENSTVERLENING'.

Gewoon gezellig langskomen voor een praatje of jezelf aanmelden voor een gratis ontbijtje

op zondag. Of oersoep komen eten.

 

Voor in vrijheid jezelf zijn.


Straatgesprekken vervolg...

 

Vrede, Vreugde en Kusje zijn te vinden in Het Doolhof.

De Grote Vrede vindt je bij Karel en Koos op het Oorgat.

Licht & Liefde (gerestaureerd) schitteren bij de Zeesluis.

 

 

 

 

 

 

 

 


Verhuizing naar De Broederij Edam

 

Autistic Art opgehangen in De Broederij, die verhuisd is naar de afgekeurde gymzaal van basisschool De Piramide in Edam.

In de kleedkamer - nu omgedoopt tot kantine - en in de toiletten.

Joepie!


Moeder Aarde opgeleukt!

 

Daardoor ook het humeur van degene die ze ziet en daar hartstikke blij van wordt.

Wil jij ook een feestelijke straat?

Voor meer informatie, ga naar  'CONTACT' of stuur een e-mail naar goedzomeisje@gmail.com

 


Straatwensen...

 

Wie snakt hier nou niet naar hè?

Dus was ik zo vrij om deze hartenwens aan de straat toe te vertrouwen.

Maar... onthoud één ding! Vrijheid en Blijheid beginnen in je eigen hart.

Wil jij ook een straatwens?

Ze kunnen met verschillende teksten (bijvoorbeeld Vreugde, Vrede, Humor, Vrolijk-heid, Kusje of je eigen naam), op maat worden gemaakt  en als je wilt plak ik ze zelf bij jou in je straat.

Voor meer informatie, ga naar  'CONTACT' of stuur een e-mail naar goedzomeisje@gmail.com


Straatgesprekken...

 

Bij een lieve vriendin een straatgesprek geplakt!

Wil jij ook een straatgesprek?

Eén setje Licht & Liefde kost € 33,-- exclusief verzendkosten.

Ze kunnen op maat worden gemaakt en als je wilt plak ik ze zelf

bij jou in de straat.

Voor meer informatie, ga naar  'CONTACT' of stuur een e-mail naar

goedzomeisje@gmail.com


Exposeren in De Broederij

 

Daar hangen ze dan!

Ik was er zelf helemaal ondersteboven van om mijn tekeningen uit de vorige eeuw zo uitvergroot te zien.

En dat de bezoekers het nog leuk vinden ook! 

Voorlopig blijven ze voor onbepaalde tijd in de Broederij hangen ter inspiratie voor Leven in Vrijheid en Blijheid.

 


Kunst Kijken Volendam 2023

 

Daar gaan we weer!

Gezellig meedoen met de allerleukste Kunst Kijken Route in Volendam, waar iedereen van jong tot oud, van leerling kunstenaar tot meesterkunstenaar, welkom is met hun scheppingen.

Ik ben te vinden in De Broederij (oude gymzaal van Mauritius in het gebouw Huishoudschool Maria Goretti, ingang achterzijde in de Foksiastraat), met Autistic Art, met pen getekende dagboeken uit de vorige eeuw (zie 'SCHEPSELS'), opgeblazen tot A0-formaat.

Wie weet zie ik je daar!

 

 


Het Wieltje rolt...

 

Tijdens onze 'pelgrimage' door Keltisch Iberië en Frankrijk, heb ik op de plaatsen waar een bijzondere energie voelbaar is en waar wij de nacht hebben doorgebracht, uit dankbaarheid voor de natuurlijke gastvrijheid stickers met Het Wieltje geplakt, of een Regenboogsteen geplaatst, of een Regenboogmerkteken achtergelaten.

Zo rolt de boodschap "Dient elkander door de Liefde" over onze mooie Moeder Aarde.


Handboek Spiegelogie van meesterverteller Willem de Ridder, editie 2018

 

Op veler verzoek van mijn fans publiceer ik hier met groot plezier de 21 Spelregels van Het Leven als Sprookje/Fanclubspel uit het Handboek Spiegelogie (laatste druk 2018), zoals Willem ons dat heeft verteld en voorgeleefd. Dit Handboek behoort in iedere boekenkast te staan, naast de DSM-V+, zodat je die beter kunt begrijpen. Het Handboek Spiegelogie zit bij mij IN mijn DNA, want “Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd!”

 

SPELREGEL 1:

Energie

De fundamentele bouwstof van het universum is energie. Energie komt zowel in zichtbare als onzichtbare vorm voor.
 Alles wat we zien en voelen is een uitdrukking van energie. Dit boek is een voorbeeld van zichtbare energie. Als je deze bladzijden onder een krachtige microscoop legt, blijkt zij te bestaan uit de bewegende deeltjes (zichtbare energie) in een immense ruimte (onzichtbare energie) die perfect met elkaar in balans zijn. Ook jij bent puur energie. Energie steunt ons onvoorwaardelijk. Een ander woord voor onvoorwaardelijke steun is 'liefde'. Alles wat we zien en voelen is dus een uitdrukking van liefde. Energie en liefde zijn dus synoniem aan elkaar. Als we ons verzetten tegen het stromen van energie of liefde voelt dat onprettig. Als wij ons naar die stroom richten, voelt dat vredig en heerlijk. De manier waarop onzichtbare energie zichtbaar wordt is heel simpel. Via een gedachte. Alles wat we om ons heen zien was eerst een gedachte. De rishi's in het India van ver voor onze jaartelling wisten al (net als de wetenschap nu) dat er alleen maar vibrerende energie is, waarin wij alles en iedereen creëren (inclusief onszelf). Dat plaatst jou in een zeer machtige positie. Als je je er tenminste bewust van bent dat je over die macht beschikt en als je weet hoe je die energie op een voor jou prettige manier kunt gebruiken. Iedere gedachte beïnvloedt de energie. Je denkt de hele dag door, dus je oefent je macht voortdurend uit..

SPELREGEL 2:


Intelligentie


Alle energie is intelligent. Het is een intelligentie die oneindig, eeuwig en doelbewust is. Er zijn in de loop der eeuwen al heel wat namen aangegeven. Hoe je energie ook noemt, 'liefde', 'oneindige intelligentie', je 'Zelf', of 'God', het is de bron van alle creatieve expressie en de essentiële kracht van het universum. De manier waarop wij onze intelligentie (of God) zien, is precies de manier waarop we ons leven ervaren. Als we onze intelligentie buiten onszelf projecteren als Opperwezen, zijn we machteloos. Als we weten dat onze intelligentie (God) ons voortdurend en onder alle omstandigheden onvoorwaardelijk en liefdevol steunt, ervaren we iedereen en alles in onze wereld als totaal veilig, liefdevol en overvloedig. Veel mensen hebben kennelijk behoefte aan zoiets als een religie. Er zijn echter zoveel sectoren en stromingen, dat ze niet meer weten wat ze moeten geloven of kiezen. Er is een simpele methode om te ontdekken of een godsdienst voor jou interessant is. Als een religie jou helemaal steunt en je nergens toe verplicht, is het de moeite waard er eens kennis mee te maken. Maar in dit boek houden we ons niet met godsdienst bezig, noch representeer ik een of andere religieuze club die de spelregels gebruikt om jou voor een karretje te spannen. Je kunt dus rustig blijven doorlezen er schuilt geen adder onder het gras. Je hoeft nergens lid van te worden, geen formulieren in te vullen, geen contributie te betalen of de wereld de rug toe te keren. Valt het je op hoe de moderne wetenschap, die we heel serieus nemen, steeds meer op het terrein van deze oude spelregels terecht begint te komen?

SPELREGEL 3:


Eenheid

Omdat de basis en de essentie van alles en iedereen energie ofwel liefde is, zijn we in de ware zin des woords EEN. Er is geen enkel verschil tussen jou en mij. Als we die verbondenheid met onze EENHEID voelen, ervaren we de macht en de kracht van wie we werkelijk zijn. Onze EENHEID, liefde, is ondeelbaar. Je kunt  iemand of iets niet méér liefhebben dan een ander. Wanneer we onze liefde voor iemand terugtrekken, trekken we haar van iedereen terug, ook van ons zelf. Deze spelregel word je pas duidelijk als je je hart helemaal opent en die verbondenheid voelt. Er is zelfs geen enkel verschil tussen jouw Zelf en God. Iedere keer als je het woord 'God' hoort of leest, verander je het in mijn 'Zelf' of 'Ik' en wordt veel je duidelijk. Jij bent dus de schepper van het universum (naar jouw beeld en gelijkenis). Jij bent ook de eenheid, het geheel, de energie, de verbindende kracht, de totale macht van het universum. Die alles verbindende macht brengt alles tot leven, houdt het leven in stand en heeft een oneindige intelligentie om het leven te besturen. Die machtige energie die alles zo onvoorwaardelijk steunt en voedt noemen we simpelweg liefde. Het is even wennen, dat weet ik ook wel. Ons is wijsgemaakt dat God een man is, die met vrouwen niets te maken wil hebben. Zelfs zijn gezin bestaat uit mannen. Vader, Zoon en Heilige Geest in plaats van Vader, Zoon en Moeder. Die God zien we als de hoogste autoriteit, die voortdurend oordeelt of we wel 'goed' denken en doen. Een wraakzuchtige superman die ons beloont of verschrikkelijk straft. Als dat je overtuiging is, zal je je leven ook zo ervaren, want we projecteren onze 'overtuigings-wereld' rondom ons. De wereld reflecteert altijd de staat van ons bewustzijn. We zijn dan omringd door 'autoriteiten' die zich als God gedragen. Nu jij nog!

SPELREGEL 4:


Perfectie

Onze Eenheid (die je van mij goddelijkheid mag blijven noemen) is perfect. Onze intelligentie laat die perfectie op oneindig veel manieren zien.
 Als menselijke wezens zijn we volmaakt gecreëerd. We functioneren dus perfect, precies zoals we zijn. Als iets of iemand niet helemaal perfect lijkt,  weet je zeker dat je zelf de eenheid verbroken hebt. Dat is jouw keuze. Als je je hart opent, ervaar je de perfectie van alles en iedereen. Je ziet het, je voelt het. Ook in onze cultuur weten we dat het 'hart' voor 'gevoel' staat. Als we ons hart openen, voelt dat niet alleen heerlijk, maar het komt onze gezondheid zeer ten goede. Ik zeg dit uit de grond van mijn hart, want sinds ik met mijn fanclub ben gaan oefenen, ervaar ik dat dagelijks.  

SPELREGEL 5:

Oorzaak en Gevolg

In tegenstelling tot wat ons geleerd is, zijn wij niet het gevolg van de omstandigheden in ons leven. Wij creëren alle omstandigheden zelf. Sterker nog, we creëren ze doelbewust.
 We creëren op twee niveaus. Op het ene niveau veroorzaakt jouw Intelligentie een perfect leven. Als we er tenminste totaal op vertrouwen dat die Intelligentie ons zal steunen en leiden. Dat is onze macht. Op een ander niveau gebeurt dat door ons aangeleerde denken. Onze ervaringen worden veroorzaakt door wat we geloven.

SPELREGEL 6:


Vrije Wil


Iedereen heeft de vrijheid om voortdurend zelf te kiezen. We kunnen alleen maar voor onszelf kiezen, niet voor anderen. Als we toch toestaan dat anderen voor ons kiezen, hebben we het vertrouwen in onszelf opgezegd. We denken dan dat we zelf niet in staat zijn om te kiezen. Als je ook maar iemand voor jou laat kiezen, is dat echter jouw keuze.
 Als we bewust kiezen om ons te laten leiden door onze Intelligente Zelf (onze essentie), ontvouwt ons leven zich op een prachtige manier vanzelf.
 Jij hebt dus de keuze. Als je ouders of wie dan ook de schuld geeft van jouw lot, dan is dat jouw eigen keuze. Ook al probeer je jezelf wijs te maken dat je machteloos bent en er zelf niets aan kan doen, dan nog heb jij de macht om dat te kiezen. Je kunt ook een ander scenario kiezen. Als je dat nooit geleerd hebt en zoiets onwennig aanvoelt, dan is het hoog tijd om met een paar trouwe fans te gaan oefenen en het op je gemak tot een vast patroon in je leven te maken.

SPELREGEL 7:


Geloof en Illusies

Wat we (bewust of onbewust) geloven bepaalt wat we in ons leven ervaren. Als je te weten wilt komen wat je allemaal gelooft, kijk dan goed naar het soort leven dat je nu leidt.
 Alles wat we geloven zijn illusies. Niets wat je gelooft is echt. Je hebt alles geleerd en het zijn allemaal witgewassen leugens. Je hoofd zit er vol mee en het tettert dag en nacht door. Als we oefenen om heel rustig die gedachten te laten voortrazen en ons meer te richten op wat echt is, onze eenheid,  laten we al die illusies achter ons en beginnen we de inherente perfectie van het universum te ervaren. We hebben het al een paar keer geprobeerd. Even je aandacht op je eigen lichaam richten en het gevoel waarnemen. Alleen maar het functioneren van je lijf ervaren, zonder er een gedachte aan te verbinden. Een paar seconden hebben al effect. Hoe meer je met je trouwe fans oefent, hoe makkelijker het een patroon wordt (zoals denken, praten, werken, lezen, enzovoort).

SPELREGEL 8:


Intuïtie, Gevoelens en Macht


Jouw oneindige intelligente zelf communiceert via je intuïtie. Als je je aandacht meer en meer op je gevoel begint te richten, kom je in contact met je intuïtie. Als het een gewoonte begint te worden om je gevoel te ervaren, zonder er meteen gedachten aan te verbinden, Ben je meer en meer in staat om de macht te gebruiken die in die gevoelens huist. Het is de macht van de liefde die je (als je ook maar een beetje oefent) helemaal begint te voelen. Dat voelt heerlijk vrij.

SPELREGEL 9:

Wederzijdse Steun

Het universum is een steunsysteem. Ieder onderdeel staat in nauw contact met ieder ander onderdeel en heeft er ook invloed op.
 Iedere persoon en omstandigheid in ons leven steunt ons, door duidelijk de huidige staat van ons bewustzijn te weerspiegelen. Natuurlijk hebben we geleerd dat we de top kunnen bereiken (die slechts  voor een enkeling weggelegd is) door middel van concurrentie, vijandigheid en uitgekookte trucs. De kranten staan er vol mee, het is het gesprek van de dag en de gewoonste zaak van de wereld, maar ik ken niemand die zich er echt prettig onder voelt. De stress giert de pan uit en het geklaag is oorverdovend. Toch denken we dat het zo hoort en dat we geen keuze hebben. Wij weten nu wel beter. We hebben wel degelijk de keuze en kunnen bijvoorbeeld een fanclub bij elkaar brengen, waarin we ons veilig en prettig voelen. Een groep die ons voedt en harmonisch aanvoelt. Als je samen afspreekt om wekelijks te oefenen in het elkaar helemaal steunen,  ga je steeds meer op die manier leven. Het stelt je in staat om steeds meer in jezelf te zien en je macht te gebruiken.

SPELREGEL 10:


Spiegelogie


Alles wat we zien en voelen is een weerspiegeling van de staat van ons eigen bewustzijn. Iedere persoon die we in ons leven aantrekken, laat ons een bepaald aspect zien van wie we eigenlijk zijn. Ieder gevoel dat iemand anders ons laat zien, weerspiegelt een gevoel dat diep in ons huist. Deze weerspiegeling is een echt geschenk, want het stelt ons in staat om bewust te zijn van onze overtuigingen. We hebben dan de keuze om de macht te grijpen die we aan die overtuigingen gegeven hebben.

SPELREGEL 11:


Acceptatie en Vergeving


We hebben allemaal geleerd om vrijwel alles wat we meemaken op zijn waarde te schatten en te beoordelen. Daar zijn onze opvoeders jarenlang voor in touw geweest. Toch bestaat er niet zoiets als 'juist ' of 'verkeerd', 'goed' of 'kwaad'. Er gebeuren dingen. Dat is alles. Als we er over oordelen, gaan we die dingen precies zo zien. We zien dan alleen nog maar ons oordeel en blijven dat voor de rest van ons leven zien, tot we het oordeel weer loslaten.
 Als we iets of iemand beoordelen als niet perfect, blokkeren we onze mogelijkheid om te reageren op de essentie van dat ding of die persoon. Die blokkade veroorzaakt een oncomfortabel gevoel, dat je alleen maar kunt opheffen door eerst je hart te openen voor het oordeel en daarna voor degene die of dat wat je beoordeelde. Vergeven is niets anders dan jouw bereidheid om de geblokkeerde energie, die vastzit in je oordelen, weer vrij te laten. Als we ons hart openen, kan vergeving uitgroeien tot onvoorwaardelijke liefde.

SPELREGEL 12:

De Bedoeling

Alles en iedereen in het universum heeft een bedoeling. Niets of niemand is er zomaar. Als wij ons bewust worden van de bedoeling van het leven dat we leiden, voelen we ons er steeds meer bij horen en beginnen we de diepere bedoeling te ontdekken.
 We worden ons bewust van de bedoeling door ons hart te openen en onze eenheid te voelen. Als we de inspiratie van onze bedoeling helemaal toelaten, zal ons leven zich op een geïnspireerde en bevredigende manier ontvouwen.

SPELREGEL 13:


Gemak en Ongemak


Ons lichaam is een magnifiek organisme dat ons voortdurend laat weten in hoeverre we verbonden zijn met de energiestroom (die we eigenlijk zijn). Als we ons ongemakkelijk voelen, is dat een signaal dat we ons verzetten tegen die energiestroom (liefde). Hoe ongemakkelijker we ons voelen, hoe meer we weten dat we ons verzetten tegen het geven en ontvangen van liefde.
 Zodra je niet op je gemak bent, of het nou lichamelijk, emotioneel of mentaal is, steunen we onszelf het beste door de aandacht op het gevoel te richten. Voel je gevoelens helemaal. Verbindt er geen gedachten aan. Omhels je gevoelens en geef ze liefde. Houd van jezelf terwijl je jouw gevoelens omhelst. Als je de liefde durft toe te staan, zodat ze vrij kan stromen, merk je dat je lichaam ook vrij kan stromen en voel je je helemaal op je gemak.
 Heerlijk!

SPELREGEL 14:


Overvloed en Dankbaarheid


Overvloed is de natuurlijke staat van het universum. Het is de vrij stromende energie, die letterlijk overal in onuitputtelijke voorraad aanwezig is en gratis beschikbaar is voor iedereen die zich opent om het te ontvangen. Als wij geen totale overvloed in ons leven ervaren, weten we dat we ons met hand en tand verzetten tegen de natuurlijke stroom van overvloed. We openen ons voor overvloed, door dankbaarheid te voelen voor alles wat we al hebben.

SPELREGEL 15:


Geven en Ontvangen


Geven en ontvangen zijn altijd met elkaar in evenwicht. Het is heel belangrijk om zowel dankbaar te ontvangen als vrijwillig en gul te geven (zonder enige verwachtingen). Hoe meer we bereid zijn om de energie in en uit ons leven te laten stromen, hoe meer die energie zal toenemen.
Uiteindelijk kunnen we dus alleen maar aan onszelf geven, omdat er geen enkel verschil is tussen jou en mij en we allemaal één zijn.

SPELREGEL 16:

Onthechting en Vrijheid

Het idee dat we behoefte hebben om ons aan iets of iemand vast te klampen, laat duidelijk ons geloof in 'schaarste' zien.
 Je vastklampen aan mensen of bezittingen blokkeert de energiestroom met die mensen of bezittingen en vermindert het plezier dat we er aan beleven. Het voorkomt zelfs dat nieuwe mensen of nieuwe dingen in ons leven kunnen komen. Als we ons hart openen en het vertrouwen in de natuurlijke overvloed van het universum laten groeien, geven we onszelf en alle anderen het mooiste geschenk dat er bestaat: vrijheid.

 SPELREGEL 17:


Waar ik mijn aandacht op richt groeit


We hebben de vrijheid om onze aandacht op wat dan ook te richten. We kunnen ons bijvoorbeeld concentreren op wat wij 'problemen' noemen en ze zullen groeien. We kunnen ook iedere situatie in ons leven als een buitenkansje zien. Iedere situatie geeft ons de kans om de macht te grijpen die we in onze overtuigingen hebben vastgezet. Als we onze aandacht richten op het gevoel, zonder er overtuigingen en andere gedachten aan te verbinden, dan groeit de overvloed. Dat is een heerlijk vredig gevoel en puur plezier. Totale rijkdom.

SPELREGEL 18:


Laten zien wie we echt zijn


Ieder van ons heeft één of meer talenten die we graag naar buiten brengen. Als we volledig en vrij uitdrukken wie we echt zijn, voelen we ons heerlijk en totaal gesteund. Beslissend voor het succes van onze talenten, is de mate waarin we van onszelf kunnen houden. Hoe meer liefde we voor onszelf voelen, hoe meer we toestaan creatieve energie door ons heen te laten stromen. Vrij en volledig uitdrukken wie we echt zijn, leidt tot het ervaren van perfectie, waardoor die perfectie toeneemt.

SPELREGEL 19:


Middel en doel

Ze hebben ons wijsgemaakt dat het doel de middelen heiligt. We doen soms alles om carrière te maken. Ellebogen gebruiken, hakken zetten, kruiwagens jatten, Zwart maken, pesten, voordringen, hard werken, zwoegen, ploeteren, voorbijstreven, intrigeren, desnoods oorlog voeren. Het doel heiligt de middelen. Het doel van oorlog is immers 'vrede'. Concurrentie leidt immers tot een hogere kwaliteit van leven. Of niet soms? Allemaal witgewassen leugens met vreselijke gevolgen. Er is namelijk geen enkel verschil tussen middel en doel. Sterker nog, middel en doel zijn identiek. De actie en het resultaat ervan zijn één.
 Als je vrede wilt bereiken, voel dan die vrede van binnen en je laat haar automatisch zien. Om een heerlijk leven te leiden dat perfect werkt, hoeven we alleen maar de perfectie in alles en iedereen te zien en te voelen, inclusief onszelf.
Een beetje oefenen doet wonderen. Om de natuurlijke overvloed van het universum te ervaren, hoeven we alleen maar dankbaarheid te tonen voor alle overvloed om ons heen.

SPELREGEL 20:

Harmonie in Relaties

Iedere relatie in ons leven weerspiegelt de relatie die we met onszelf hebben.
Iedere persoon die we aantrekken, is er alleen maar om ons helemaal te steunen in het grijpen van de macht. We grijpen de macht door ons hart te openen.
 Als we echt van ons Zelf houden en de macht en perfectie voelen van wat we echt zijn, trekken we automatisch liefdevolle, harmonische relaties met anderen aan.

SPELREGEL 21:


Het universum regelt de details


We hebben geleerd om ons hoofd erbij te houden als het om de details van ons leven gaat. Maar als ons rationele brein actief is, sluit dat vanzelf onze oneindige intelligentie af. Het is juist onze intelligentie (God) die in staat is om alle details zó te regelen dat wijzelf en alle anderen onmetelijk gesteund worden. Hoe meer we leren ons rationele denken te laten voor wat het is en het los te laten om ons steeds meer over te geven aan onze intuïtie (onze directe verbinding met onze oneindige intelligentie), hoe sneller we ontdekken dat alle gebeurtenissen in ons leven zich makkelijk en spontaan ontvouwen.

De Weerspiegeling van Anita

 

Je kunt het Handboek Spiegelogie ook beluisteren. Willem vertelt Het Handboek helemaal Zelf. Er zijn ooit drie CD's van gemaakt, maar tegenwoordig staat het gewoon in de bibliotheek van Spotify onder de titel "Het Leven als Sprookje".

Ook op Spotify staan de Pancha Tantra deel 1 en 2 en De Tweeling. Schitterende verhalen over hoe het leven werkt. Als je ze eenmaal hebt beluisterd wil je ze nòg een keer, nòg een keer en nòg vele keren opnieuw beluisteren, verveelt nooit!

Want...

Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd!


Huisje Weltevree in het licht!

 

Een tijdje geleden las ik op een zaterdag weer eens een NHD'tje en

de weekendbijlage 'Vrij', waarin verhalen werden gepubliceerd over

interieurs van bijzondere huizen. Onderaan dat artikel stond het

e-mailadres waarmee je je daarvoor kon aanmelden. Dat leek me nou

eens hartstikke leuk, dus zo gezegd zo gedaan. Zie hiernaast het

resultaat

 

Synchroon daaraan plaatste ik dat artikel op de facebookpagina van

Klein Wonen Magazine, dat vervolgens contact met me opnam voor een

interview voor hun website 'Klein Wonen Magazine', dat als doel heeft

klein wonen uit de taboesfeer te halen en flink te stimuleren.

Nou, gráág zelfs! Klein wonen is verrukkelijk! Kleine huisjes, kleine

zorgjes hè?

 

Hierbij de link:

https://www.kleinwonenmagazine.nl/klein-wonen/ouderwets-klein-wonen-in-vissershuisje/

 

In het verlengde daar weer van werden wij opnieuw benaderd,

deze keer door de TV en hebben wij afgelopen vrijdag 28 juli 2023

een leuk gesprekje gehad met de redacteur van het KRO/NCRV

programma 'BinnensteBuiten', die weer was geïnspirieerd door het

artikel in 'Vrij'.

 

Cirkel rond!

 

Dus lieve lezertjes, eind van dit jaar staan de cameraploegen op de

stoep! Leuk hè?

 

Wordt vervolgd...

 


New World Order

 

Ziezo, de New World Order is klaar om begrepen te worden,

dat wat er ook gebeurt, alles nog steeds draait om bloemetjes,

bijtjes en de Liefde, die alles overwint.

 

En daar wordt iedereen BLIJ van!


Verhoging van de trilling...

 

Het Wieltje is verhuisd naar Villa Kakelbont van de Familie Koek,

Oorgat 6 Edam, waar ik vroeger als Kind speelde, leerde schieten op

blikjes met een luchtbuks, leerde verliefd worden op... sjaaa, op wat

eigenlijk?

 

Op afspiegelingen van meZelf.

 

Ook weer een schitterend hek om Het Wieltje aan te bevestigen,

zodat langslopende mensen in de spiegel kunnen kijken waarin zich

Het Kind bevindt die Het Al in de ogen weerspiegeld ziet.

31 juli 2023

Ik wilde vandaag Het Wieltje ergens anders heen laten rollen, maar

iemand die het heel mooi vond is me voor geweest.

Het is meegenomen en ik wens dat het op een mooie plek komt te hangen!

Solis sacerdotibus...

 


PedraSofia

 

Alle wijsheid in één steen.

 

En dan ook nog 8 keer! Eindeloze wijsheid! Geniaal!

 

Deze zwerfkeien gaan op reis.

Wie een PedraSofia vindt, vindt de sleutel tot het Hart.


Dient elkander door de Liefde...

 

Vanwege de dijkverzwaringswerkzaamheden staat langs het

Noordeinde in Volendam een hek langs de dijk om nieuwsgierige

mensen te behoeden voor... sjaaa, voor wat eigenlijk?

 

Mooi hek om Het Wieltje aan te bevestigen, dan kunnen langslopende

mensen in de spiegel kijken waarin zich Het Kind bevindt die Het Al in

de ogen weerspiegeld ziet.

 

Het Wieltje blijft hier tot 1 juli hangen. Daarna rolt het naar een andere hotspot :-)

 

 


Voor de toerist...

 

...who doesn't speak Dutch language:

 

Live and let live,

Is the best you can give.

 

Deze steenstrips waren binnen een dag verdwenen. Een groot compliment!


Vrijheid & Blijheid

 

Een Mens die zichzelf absolute Vrijheid gunt is altijd Blij omdat de verantwoordelijkheid van jezelf Vrij voelen bij jeZelf begint.

 

Dus ben ik zo VRIJ geweest een stoeptegel BLIJ te maken.

 


De weerspiegeling van het Al...

 

De manier hoe je kijkt bepaalt wat je ziet.

Alles wat we zien en voelen is een weerspiegeling van de staat van ons

eigen bewustzijn. Iedere persoon die we in ons leven tegenkomen

(aantrekken) laat ons een bepaald aspect zien van wie we eigenlijk zijn.

Ieder gevoel dat iemand anders ons laat zien, weerspiegelt een gevoel

dat diep in ons huist.

Deze weerspiegeling is een echt geschenk, want het stelt ons in staat

om bewust te zijn van onze overtuigingen. We hebben dan de keuze

om de macht te grijpen die we aan die overtuigingen gegeven hebben. 

 


Liefde zonder haakjes...

 

Van iemand houden, van een ander mens, gaat vaak gepaard met

bewuste en onbewuste voorwaarden, dat Liefde, Vriendschap,

Vertrouwen eerst 'verdiend' moet worden. Dat men aan bepaalde

voorwaarden moet 'voldoen'. En aan verwachtingen. Ook al zoiets...

 

Haakjes...

 

Zolang er 'haakjes' aan Liefde, Vriendschap en Vertrouwen zitten,

kan je het wel vergeten. Dat zijn geen vissen die zich aan een hengel

laten slaan, maar stenen waar je over struikelt.

 

Te vinden op Het Doolhof, tegenover nummer 60,

achter Restaurant De Koe.

 


Leven en laten leven...

 

Het leven is een Doolhof. Het Doolhof in Volendam is daar een micro

voorbeeld van. Als je bij een wandeling door het oudste stukje

Volendam dit schattige woonwijkje via het Gele Bruggetje verlaat,

of binnenkomt,  krijg je deze boodschap mee.

 

 


Maar wat klopt er dan wel?

 

Het vermogen van mensen om in pure onzin te geloven is ongelooflijk.

Mensen zijn bereid àlles te geloven, behalve de waarheid.

 

Maar wat is dan 'waarheid'?

 

Uw hart. Dàt klopt. Aangedreven door Radiant Energy. Gratis.


Kunst Kijken Volendam

22|23-10-2022

 

Het jaarlijks terugkerende kunstevenement 'Kunst Kijken Volendam' was weer een groot succes!

 

Voor de stokoude kansel van Het Stolphoevekerkje (1658),

staat op het altaar God Moeder en haar God Kinderen voor

het medicijnwiel 'Dient Elkander door de Liefde' opgesteld,

in de Weerspiegeling van Het Al in de ogen van een Kind.

 

De Weerspiegeling van Het Al is te koop.

 

Afm. 88x88 cm (4x oneindig) | spiegeldiameter 13 cm (13 dimensies).

Geprint op forex | Prijs: € 108,--


Volle Maangedachte 9 oktober 2022

 

De Mens beschikt over de mogelijkheid zichzelf te bedienen van een

eindeloze fantasie. Het scheppende vermogen dat de inspiratie

vormt voor wetenschap uit ervaring.

Wij scheppen met gemak ons eigen Paradijs vol Licht en Liefde, 

maar... met daarin óók wonderlijke monsters die - als je niet oppast -

ergens in jouw innerlijk een eigen leven gaan leiden en waar gedachten

zich kunnen ontvouwen tot een draak met 7 koppen, misschien wel

meer... Zorg ervoor dat je een scherp zwaard in huis hebt :-)


Denkraam

 

Denkraam is een neologisme geschapen door de Nederlandse

striptekenaar en verhalenschrijver Marten Toonder (1912-2005).

Het komt veelvuldig voor in de verhalen van Heer Bommel,

waar het door de dwerg Kwetal, die in vreemde woorden en

uitdrukkingen grossiert, werd geïntroduceerd.

 

In dit raam mag ik denken wat ik wil en wat u ervan denkt mag u zelf

bedenken.


Straatgesprekken

 

Voor als je de weg kwijt raakt

in het doolhof van het leven.


Op de klippen gelopen Mislukte Liefde

 

Wie het Pad van Liefde bewandelt, neemt ook wel eens een verkeerde afslag.

Maar als je reddend kunt zwemmen komt het weer goed.

 

8 mei 2022:

Inmiddels is Mislukte Liefde mee gespoeld met de storm Gelukte Liefde - Christus Bewustzijndat

momenteel Planeet Aarde overspoelt.

Misschien vind ik Liefde om de hoek op het strandje van het Galgenveld :-)

 


Gesmurft!

 

Voor het straatje van een lieve Smurfin, waarmee ik samen veel lol

heb bij het smurfen van de jaarlijks Smurfbalans voor de

Smurfgemeente Edam. In Smurfkleur :-)


Ode aan Aarde

 

Op 2-2-2022 vond er een wereldmeditatie plaats om de trilling van

De Moeder verder in overeenstemming te brengen met De Vader.

 

Groen is het hartchakra van de MoederVaderGod.

Door hun Kind in de straat geplakt. Dat mag van hunnie.

 

Wat betekent het Leven tussen die twee voor U, als Kind?

 

 


Bezinstrelend!

 

Há! Ik ben door de media ontdekt!

 

"Straattaal" heet dit project.

Voor het op gang brengen van een goed straatgesprek over Licht en

Liefde. Wat betekent dat voor mij? Voor jou? Voor u? Voor ons?

 

Zie ook https://www.goedzomeisje.nl/keramiek

 


Stenen der Wijzen

 

De Steen der Wijzen (Latijn: Lapis Philosophorum) is een legendarische alchemistische substantie waarvan men geloofde dat men er gewone metalen in edelmetalen kon veranderen, met name in goud. De Steen werd tevens beschouwd als heelmiddel bij alle kwalen (panacee) en als levensverlengend middel, in de Chinese (in tegenstelling tot de Europese) alchemie zelfs als middel tot onsterfelijkheid.

 

Vind er maar eens eentje...

 


Kunst Kijken Volendam 2021

 

Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021 exposeerde ik samen met Gerrit Koning

(www.gerritkoning.nl/blog) ko(s)mische tekeningen in het rijksmonument Stolphoevekerkje in Volendam,

waarin wij ko(s)mische manifestaties hebben laten zien om het avontuur aan te gaan je te laten

betoveren door de schoonheid van de Scheppende Kracht.

 

De tekeningen zijn geprint op 3 mm Forex-plaat, formaat A3. Geluk in een notendop op 3 x A4.

Het Wieltje meet 88 x 88 cm op 5 mm Forex. De kunstwerken kosten allen € 80,-- per stuk.

Het Wieltje kost € 108,--. De kunstwerken (en alle andere tekeningen op mijn website) kunnen ook

geprint worden op alle formaten plexiglas, aluminium of canvas (prijs op aanvraag).